Waarom kiezen voor online coaching?

Waarom kiezen voor online coaching?, Waarom kiezen voor online coaching?, MM-Online Coaching

Voordelen van online coaching!

Waarom kiezen voor online coaching?”

Vaak is de eerste reactie: “het is goedkoper”. Online coaching kent geen reistijd en reiskosten.

Om een goede keuze te maken voor coaching is echter meer informatie nodig. Voor wie is online coaching geschikt? Wat is de meerwaarde van online coaching? En waar let ik op bij het kiezen van een online coach?


Online coachen heeft naast de voordelen van de anonimiteit nog meer voordelen. Bij online coaching via het online beveiligde kanaal kan een coachee op zijn gemak de bijdrage van de online coach lezen en nalezen en heeft hij meer tijd om zijn of haar eigen reactie te formuleren. Het schrijven zelf helpt om gedachten op een rij te zetten en tot de kern te komen. Het frequente contact tussen e-coach en coachee (meerdere keren per week) leidt tot regelmatige feedback op en steun bij het handelen in de praktijk. Door het frequente contact kunnen sneller kleine stappen vooruit worden genomen.

Kent online coaching ook nadelen?

De anonimiteit van online coaching wordt ook vaak als nadeel genoemd.

Het gemis van het non-verbale contact wordt gemist. Door de combinatie te maken van klassieke coaching en online coaching lost dat probleem al gauw op.  

Een beperking van online coaching is beperkte interventie mogelijkheden in crisissituaties of bij meervoudige psychosociale problematiek. Het is niet onmogelijk om in het geval van crisis of meervoudige vraagstukken online coaching succesvol in te zetten.

Ik zal , zodra er sprake is van meervoudige vraagstukken, crisissituaties  altijd doorverwijzen naar andere vormen van begeleiding of therapie die op dat moment meer behulpzaam kunnen zijn.

Als laatste: Het kiezen van een online coach

  • Een online coach is allereerst een coach, een professioneel begeleider.
  • Een online coach beschikt daarnaast over een aantal extra competenties, zoals omgaan met de transparantie van de communicatie (de conversatie wordt bewaard), anonimiteit en online communicatievaardigheden.
  • Een online coach is zich bewust van de meerwaarde en ook de beperkingen van online coaching.

Een belangrijk aandachtspunt bij online coaching is privacy.

Het coachgesprek is geschreven en terug te lezen. Niemand kan, al is het onbedoeld, inzicht krijgen in de coachconversatie. Online coaches gebruiken daarom de platforms waarvoor alleen de coach en cliënt een unieke toegangscode hebben.